Privatlivspolitik:

Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Det betyder, at det er mit ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love. Som dataansvarlig er det også mig, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge dine rettigheder fx retten til indsigt.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, familieforhold mv. 

Videregivelse af dine personoplysninger?

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Det er alene mig, der har adgang til dine personoplysninger.

Hvilken hjemmel behandler jeg dine oplysninger på baggrund af?

Jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag) databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Hvornår sletter jeg dine oplysninger?

Jeg sletter dine personoplysninger senest et år efter din sidste konsultation. 

Hvilke rettigheder har du?

Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af personoplysninger om dig. 

· Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

· Ret til berigtigelse (rettelse).

· Ret til sletning.

· Ret til begrænsning af behandling.

· Ret til indsigelse.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig ved at sende en e-mail til psykoterapeutenkbh@gmail.com

Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk