Familie

Familie

solnedgang, havet, strand, familie kigger ud på havet, 14 mennesker, orange, blå farver
solnedgang, havet, strand, familie kigger ud på havet, 14 mennesker, orange, blå farver

Familieproblemer kan være komplekse og udfordrende for dig at håndtere alene. Terapi kan være en støttende og givende måde for dig at arbejde med familieproblemer på. Familieproblemer kan dreje sig om konflikter, kommunikation, misbrug, adfærdsmæssige udfordringer og andre forhold.

  • I et terapiforløb tilbyder jeg et trygt og upartisk rum for dig, hvor du kan udtrykke dine følelser, tanker og bekymringer.


  • Jeg kan støtte dig i at identificere og adressere de problemstillinger, udfordringer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre du og din familie er påvirket af, og gennem dialog afdække hvilke konsekvenser de har for dig.


  • I et terapiforløb lærer du at gøre brug af værktøjer til at håndtere de problemstillinger, de udfordringer og de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, du ønsker at ændre. Jeg støtter dig i at opnå de ønsker og mål du har sat dig.


  • Et  terapiforløb kan bidrage til at skabe nye adfærdsmønstre, relationelle samspil, der fører til en mere harmonisk og anerkendende atmosfære i din familie.


Jeg tilbyder en gratis 20-minutters afklarende samtale. Denne samtale kan finde sted enten i min praksis eller online, alt efter hvad der passer dig bedst. Formålet med samtalen er at give dig mulighed for at møde mig, kort beskrive din situation og stille spørgsmål.