Traume

Traume

hånd stikker på fra et mørkeblåt hav, grå skyer, lys horisont, mørkt hav
hånd stikker på fra et mørkeblåt hav, grå skyer, lys horisont, mørkt hav

Psykoterapi kan være en vigtig ressource for dig, hvis du har oplevet et traume. Et traume kan have en dyb indvirkning på dit liv og kan føre til symptomer som angst, depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Traume kan påvirke ens hverdag på forskellige måder. Traume kan give både fysiske og psykiske symptomer.

Fysiske symptomer kan omfatte hovedpine, kropssmerter, eller søvnproblemer. Disse symptomer kan være forstyrrende og gøre det svært at udføre daglige aktiviteter eller opnå en god nattesøvn.

Psykiske symptomer kan føre til angst, depression, og i nogle tilfælde posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Disse symptomer kan være overvældende og kan gøre det svært at fokusere, tage beslutninger eller bare nyde livet. De kan også påvirke ens evne til at interagere socialt, hvilket kan føre til tilbagetrækning fra venner og familie.

Traume kan gøre det sværere at opnå personlige og professionelle ønsker og mål. Det kan påvirke ens selvtillid og selvværd, og kan give anledning til negative tanker om ens evner og værd. Det kan gøre det svært at tage initiativer, træffe beslutninger eller følge mål og ambitioner.

Traume kan påvirke ens livssyn og måde at tænke på. De kan give anledning til negative tanker i ens hverdagsliv og i relationer, og kan føre til en følelse af håbløshed eller pessimisme. Dette kan påvirke ens overordnede livsglæde og livskvalitet.

Der er forskellige former for terapi, der kan bidrage til et bedre liv med traume.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?
  • Jeg vil støtte dig i at bearbejde og forstå den traumatiske oplevelse. I terapiforløbet indgår samtaler, øvelser og teknikker, der er egnet til at reducere traumets indvirkning på dig og styrke din evne til at håndtere det.

  • En terapiform, der er nyttig, er kognitiv terapi som fokuserer på at identificere og ændre negative tanker og adfærdsmønstre, der kan opstå som følge af et traume. Jeg kan hjælpe dig med at lære nye måder at tænke og handle på, og derigennem forbedre din livskvalitet.

Jeg skaber et trygt og støttende rum for dig. I dialog med dig planlægges det terapiforløb, der er mest hensigtsmæssigt for dig og din udvikling.


Ønsker du hjælp til behandling af dit traume?


Jeg tilbyder en gratis 20-minutters afklarende samtale. Denne samtale kan finde sted enten i min praksis eller online, alt efter hvad der passer dig bedst. Formålet med samtalen er at give dig mulighed for at møde mig, kort beskrive din situation og stille spørgsmål.